PDF Drukuj

 

Pierwszy Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

IMG 3413

12 marca 2014 r. w Senacie, pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, obradował Pierwszy Kongres Uniwersytetów Dziecięcych. Na spotkanie - jako prelegent  - została zaproszona Jolanta Różowska, prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, która wygłosiła referat na temat metod służących dostosowaniu treści edukacyjnych do odbioru przez różne  grupy wiekowe studentów. Zaprezentowała również działalność Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, działającego już od sześciu lat na terenie naszego powiatu.


Było to pierwsze tego typu spotkanie o zasięgu ogólnopolskim, służące nawiązaniu współpracy i integracji środowisk związanych z coraz prężniej rozwijającymi się uczelniami dziecięcymi, stawiające sobie za cel określenie kierunków ich rozwoju, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 

IMG 3415

 

Otwierając kongres, senator Marek Rocki podkreślił, że wypełnia on misję związaną z tak niezbędnym obecnie kształceniem na wszystkich możliwych poziomach. Do uczestników kongresu list skierował marszałek Bogdan Borusewicz. Jak przypomniał, obecnie wiele się mówi o edukacji i ogromnym znaczeniu informacji i wiedzy dla gospodarki. Jego zdaniem, Polska, chcąc się rozwijać i budować swoją pozycję gospodarczą w Europie i na świecie, musi nadążać za tymi tendencjami.


„To już nie jest kwestia wyboru, to jest konieczność. Społeczeństwo wiedzy i gospodarka oparta na wiedzy to kategorie opisujące kierunek, w którym podążają nowoczesne społeczeństwa” – napisał marszałek. 

IMG 3414

Do najważniejszych cech tworzącego się nowego modelu społecznego zaliczył permanentną edukację, nową rolę nauki, zastosowanie wiedzy w praktyce, a także znaczenie kapitału społecznego, stanowiącego podłoże rozwoju kapitału intelektualnego. 

W opinii marszałka Senatu, budowa konkurencyjnego kapitału intelektualnego naszego kraju będzie możliwa dzięki dbałości o nowoczesną, innowacyjną edukację najmłodszych obywateli.

Podczas spotkania uczestniczący w nim przedstawiciele około 60 uniwersytetów dziecięcych z całej Polski mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną innych placówek tego typu. O uniwersytetach dziecięcych debatowano m.in. w kontekście dydaktyki, współpracy z otoczeniem, a wreszcie – ich przyszłości. 

grupa

 


Źródło/www.senat.gov.pl

 

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone