Honorowy tytuł Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci PDF Drukuj

       Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w swoim trzecim roku studiów może ubiegać się o nadanie mu tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Podstawą do przyznania tego tytułu jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy dyplomowej. Zgłoszenia od studentów - zainteresowanych otrzymaniem tytułu Licencjata w roku akademickim 2012/2013 - zaczniemy przyjmować w lutym 2013 roku. Zgodnie z regulaminem (klik) temat prac licencjackich może obejmować zakres tematyczny poruszany na jednym z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Może to także być własny projekt naukowy lub też opis własnych zainteresowań naukowych.

 

      Do tej pory do projektu przystąpiło 25 studentów, a Fundacja nadała 25 honorowe tytuły Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci (17 - w 2010 roku oraz 5 w 2011 roku, 3 w 2012 roku). Do oceny Zespołu Oceniającego  w większości zostały złożone prace w formie pisemnej i były to pięknie oprawione skrypty z kolorowymi fotografiami i/lub własnoręcznie wykonanymi załącznikami np. drewnianą budką lęgową trzmieli. Od studentów wpłynęły także prace multimedialne, będące prezentacjami wykonanymi w programie Power Point. Inną z form pracy dyplomowej, jaką wybrali studenci były płyty CD z plikami tekstowymi, z treścią pracy dyplomowej. Poza tym, studenci złożyli także prace pisane własnoręcznie oraz rysunki kredkami formatu A0. Najmłodszy student, który przystąpił do projektu - w dniu otrzymania Dyplomu Licencjata - chodził do 2 klasy szkoły podstawowej.

 

       Wszystkie złożone prace podlegają ocenie przez Zespół Oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Celem tej oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostają upublicznione poprzez ich publikację na stronie Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, bądź prezentację podczas otwartych odczytów naukowych, bądź udostępnienie podczas wystaw towarzyszących imprezom popularnonaukowym, organizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Zachęcamy wszystkich uprawnionych studentów do rozważenia tej możliwości i przystąpienia w lutym 2013roku do projetu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

 

Studenci wyróżnieni w roku akademickim 2010/2011 po publicznym odczycie swoich prac w Bibliotece Miejskiej w Trzebini

od lewej (studenci): Kacper Tybor, Mateusz Gaj, Wojciech Różowski, Maciej Bigaj, Anna Wiśniewska.

Poprawiony: sobota, 15 marca 2014 19:20
 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone