PDF Drukuj

 

marek safjan

prof. dr hab Marek Safjan

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskieh w Luksemburgu

 


Od 2009 sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006,

Ukończył w 1971 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był uczestnikiem prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1990 obronił habilitację, a w 1998 otrzymał tytuł profesora. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego, opublikował około 200 prac naukowych. Był też stałym publicystą "Newsweeka" oraz członkiem rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  W latach 1996–1997 pełnił funkcję prorektora UW. Członek Collegium Invisibile przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


W 1997 został wybrany w skład Trybunału Konstytucyjnego, a w styczniu 1998 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał go na stanowisko prezesa Trybunału KonstytucyjnegoK. 5 listopada 2006 zakończył kadencję sędziego i zarazem prezesa.

W lutym 2009 został nominowany do objęcia stanowiska polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. 6 października 2009 podczas uroczystej sesji inauguracyjnej złożył ślubowanie jako nowy sędzia ETS, zastępując na tym stanowisku Jerzego Makarczyka.

W 2006 został laureatem Nagrody Kisiela.  2 lipca 2007 został uhonorowany w Strasburgu Medalem Pro merito za działalność jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zaangażowania w prace i działalność europejskich instytucji badawczych i akademickich. W 2010 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

artykuł i zdjęcie: Wikipedia

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone