PDF Drukuj

 

ziejka1

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie

 

Życiorys: 

03.10.1940 - urodził się w Radłowie k/Tarnowa (jako ósme i zarazem ostatnie dziecko w rodzinie chłopskiej); 1958 - matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie; w latach 1958 - 1963 - studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego - w zakresie filologii polskiej; 1963 - magister filologii polskiej (na podstawie pracy poświęconej MarchołtowiJana Kasprowicza, wykonanej na seminarium prof. Wacława Kubackiego); od 01 XI 1963 - zatrudniony w charakterze asystenta w Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1970 - 1973 - lektor języka polskiego na Uniwersytecie Prowansalskim w Aix-en-Provence (Francja); w czerwcu 1971 - obronił doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. Obrazy-symbole "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w świetle polskiej tradycji literackiej i politycznej (promotor: prof. Henryk Markiewicz); w latach: 1975 - 1979 i 1981 - 1982 - sekretarz redakcji dwumiesięcznika wydawanego przez Polską Akademię Nauk: Ruch Literacki; w latach 1983-1984 i 1988 - 1993 - redaktor naczelny w/w czasopisma naukowego; w roku ak. 1979/80 - wykładowca na Uniwersytecie w Lizbonie (założył tam pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej); 1982: habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. Złota legenda chłopów polskich i dorobku naukowego; został powołany na stanowisko docenta w Instytucie Filologii Polskiej UJ; w latach 1984 - 1988 - praca w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu (Université Paris III - Nouvelle Sorbonne) - wykładowca literatury, kultury i języka polskiego; w roku ak. 1989/90 - wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ; w latach 1990 - 1993 - dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1991 - uzyskał tytuł naukowy profesora (powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UJ); w latach 1993 - 1999 - prorektor do spraw ogólnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (dwie kadencje);od 1993 - członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w latach 1996 - 2011 - kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej UJ (od 2002: Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski); od 1997 - członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 2002 roku - członek czynny Polskiej Akademii Umiejętnościod 1998 - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UJ od 2002 - członek Polskiego P.E.N. Clubu od 2002 - członek Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od 2002 - członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP w latach 1999 - 2002 - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (I kadencja);wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w latach 2002 - 2005- rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (II kadencja) przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Od 2005 – decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego został mianowany przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; funkcje tę sprawuje nadal. Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych: - dwumiesięcznik Ruch Literacki (Kraków), - miesięcznik „Alma Mater’ - kwartalnik „Małopolska” Nadto: - przewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Krakowie - członek Rady Muzeum Historycznego m. Krakowa - członek Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu - członek Jury Nagród Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej - członek Rady Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”- członek Rady Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere auso”- członek Rady Naukowej Biblioteki Polskiej w Paryżu- przewodniczący Rady Fundacji „Panteon Narodowy w Krakowie”- przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa- członek Komisji ds. etyki w nauce działającej przy PAN.

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone