PDF Drukuj

 

9   

W sobotę 21 stycznia 2012, w dzień Babci, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci zorganizowała imprezę popularno-naukową pt. „Babcia, dziadek i wnuki dla każdego światło nauki”. W tym dniu każdy ze studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, mógł zaprosić na wykład swoją babcię lub dziadka.  W sumie na wykładzie było obecnych 185 słuchaczy (110 "studentów" oraz 75 seniorów).Tego typu międzypokoleniowe spotkania z nauką były już organizowane w Europie - natomiast w Polsce był to pierwszy tego typu wykład dla dzieci i seniorów jednocześnie.

Tego pionierskiego zadania, wymagającego od wykładowcy nie lada przygotowań i umiejętności popularyzatorskich podjął się, współpracujący już od kilku lat z Fundacją Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, dr Andrzej Janas. Na co dzień dr Andrzej Janas jest fizykiem pracującym na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zajmując się badaniami nad materiałami hi-tech.

W swoim wykładzie pt „Co to jest światło” dr Janas opisał rolę fizyki, jako nauki podstawowej, dzięki której łatwiej pojąć zjawiska otaczającego nas świata. Opowiedział jakie miejsce w fizyce zajmuje optyka. We wstępie, dr Janas opisał poglądy na naturę światła, podjął próbę jego definicji, a także opowiedział o tym, co było i jest źródłem światła na przestrzeni dziejów. W części głównej wykładu słuchacze dowiedzieli się jak optyka potrafi opisać takie zjawiska jak tęcza, powstawanie kolorowych fotografii czy tworzenie się kolorowego obrazu na ekranie monitora lub telewizora. Wykładowca przybliżył naturę innych zjawisk w przyrodzie: fatamorgany, zjawiska halo i widma Brockenu. Opowiedział „dlaczego w nocy wszystkie koty są szare”, czyli na czym polega tak naprawdę istota koloru. Na koniec, pokazał na kilku przykładach, jak nasze zmysły dały się łatwo oszukać, czyli o złudzeniach optycznych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji Chrzanowskiej Tv z tego wydarzenia. (---> klik) oraz do wysłuchania fragmentów wykładu dr Adrzeja Janasa (---> klik)

 

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone