EUCU.NET PDF Drukuj

 

obrzok 009     Jakiś czas temu, kilka uniwersytetów w Europie rozpoczęło zupełnie nowatorskie przedsięwzięcia, w których uniwersytety przekraczały granice swojej tradycyjnej misji i zwracały się do szerokiej publiczności. Były to imprezy naukowe w ramach Festiwali Nauki, Nocy Naukowców czy też współpracy z Centrami Nauki. Natomiast duża (i wciąż rosnąca liczba uczelni wyższych) rozpoczęła projekty specjalnie adresowane do dzieci i młodzieży pod hasłem „Uniwersytet dla dzieci” i niniejszym stworzone zostało zupełnie nowe narzędzie do rozwijania zainteresowania nauką i technologią od możliwie najmłodszych lat. Hasło „Uniwersytet dziecięcy” stało się dobrze rozpoznawanym synonimem dla określenia wykładów, warsztatów czy pokazów naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich, specjalnie opracowanych po kątem potrzeb i potencjału dzieci z przedziału wiekowego 6-14 lat. Obecnie w całej Europie zajęcia uniwersytetów dziecięcych organizuje kilkaset instytucji na stałe lub luźno związane z uczelniami wyższymi. Każdego roku na wykłady zapisują się dziesiątki tysięcy małych studentów.zdjcie 089     W latach 2008-2010, przy wsparciu Komisji Europejskiej (w ramach 7 programu ramowego – „Nauka w społeczeństwie”) zapoczątkowano działalność EUCU.NET jako zrzeszenia działających w Europie projektów uniwersytetów dziecięcych. W okresie finansowanym przez UE, do sieci europejskich uniwersytetów dziecięcych swoje projekty zgłosiło ponad 130 organizatorów. 
Trzon tego konsorcjum tworzyły uniwersytety dziecięce z Tybingi, Bratysławy, Wiednia, Bazylei, Strassburga i Monachium. Po wygaśnięciu okresu finansowania, w 2010 roku, rozpoczęły się działalnia mające na celu powołanie stowarzyszenia EUCU.NET, jako organizacji członkowskiej non-profit.W kwietniu 2011 roku konsorcjum przekształciło się w stowarzyszenie, do którego chęć przystapienia zgłosiło 23 członków założycieli founding members z całej Europy. Na zaproszenie Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci do Polski przybyli organizatorzy uniwersytetów dla dzieci m.in. z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii, Słowacji, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Rosji. Na posiedzeniu zalożycielskim wyznaczono prezydenturę na najbliższe 2 lata i przekazano ja w ręce organizatorów uniwersytetów dziecięcych z Liverpool, Wiednia i Tybingi. 

 


dsc04109

     Podstawowy cel jaki stawia sobie stowarzyszeniae EUCU.NET to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, jako środka do zwiększenia zainteresowania nauką i szkolnictwem wyższym od możliwie najmłodszych lat. Także aktywność jej członków skupia się na współpracy europejskiej - szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk a także sposobu ustalania powiązań między uczelniami wyższymi a uniwersytetami dziecięcymi, wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomoc nowym inicjatywom tego typu. Od samego początku istnienia EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na  świecie. Co roku organizowane są światowe konferencje uniwersytetów dziecięcych. Po pierwszej konferencji z  2009 roku w Tybindze, kolejno zorganizowano konefrencje w Wiedniu i Bratysławie a ostatnią w 2011 roku w Ankarze. Co jakiś czas organiowane są także spotkania grup roboczych. np. w Liverpool czy w Brukseli.
 


 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone