PDF Drukuj

dr Elżbieta Rożej - Pabijan

Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie

 

Jestem biologiem, co oznacza, że moja praca polega na poznawaniu i badaniu przyrody oraz wyjaśnianiu zachodzących w niej
zjawisk.

Studiowałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów należałam do Studenckiego Koła Naukowego
Biologów, brałam udział w badaniach dotyczących m.in. owadów, ptaków i nietoperzy. Moje zainteresowania rozwinęłam w
trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Fascynujący świat przyrody towarzyszy mi nie tylko w życiu zawodowym, lecz także w czasie wolnym, gdy podróżuję lub
wędruję po górach.

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone