O nas PDF Drukuj

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - czerpiąc najlepsze wzorce od europejskich partnerów - zachęca dzieci do poznawania magicznego świata nauki. Podejmuje tematy interesujące dzieci organizując spotkania z wybitnymi postaciami nauki polskiej. Wykłady dla naszych studentów wygłosili m.in. Leszek Balcerowicz, Marek Safjan, Franciszek Ziejka, Michał Kulesza. Aby zapisać dziecko na Małopolski Uniwersytet dla Dzieci należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny górnym menu strony. W nadchodzącym roku akademickim 2012/2013 studentem może zostać każde dziecko urodzone w latach 2000-2006. Interdyscyplinarne wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty przed południem w sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie ul. F. Focha 3.

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci pierwszy raz rozpoczął swoją działalność w Trzebini, w 2008 roku, wykładem prof. Ryszarda Tadeusiewicza "Czy komputery potrafią myśleć?" Był to pierwszy w Polsce tego typu interdyscyplinarny projekt edukacyjny, działającym w mieście nieakademickim. Zgromadził on wtedy około 100 dzieci z okolic Trzebini i Chrzanowa i od tej pory spotkania z naukowcami dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym są organizowane regularnie dwa razy w miesiącu, w soboty przed południem. Do końca 2011 roku odbyło się 60 wykładów dla dzieci, poszerzających ich zainteresowania oraz rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie. 

grupaOrganizatorem tego projektu jest Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - założona w czercu 2008 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit, zarejestrowaną w KRS, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii  Nauk w Krakowie.

Fundacja jest członkiem założycielem stowarzyszenia EUCU.NET - europejskiej sieci uniwersytetów dziecięcych. W grudniu 2010 otrzymała wyróżnienie EUCU.NET za poziom pracy  oraz aktywną współpracę międzynarodową z innymi uniwersytetami dzięcięcymi z Europy. Obecnie Fundacja aktywnie uczestniczy w międzynarodowym programie rozwoju tego typu projektów edukacji pozaszkolnej. We wrześniu 2012 roku Fundacja została zwycięzcą konkursu Optimo Modo dla najlepszej organizacji pozarządowej powiatu chrzanowskiego.

Poprawiony: wtorek, 25 września 2012 11:13
 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone