Zakończenie VII Roku Akademickiego PDF Drukuj

 

zak2To był siódmy rok Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci i jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu jaki osiągnęliśmy. Zarówno merytorycznego jak i organizacyjnego. Nasi mali studenci byli bardzo aktywni – frekwencja nie raz sięgała ponad 90 %, a dyskusje z wykładowcą często przeciągały się ponad wyznaczony czas. Grupa zaangażowanych w projekt wolontariuszy profesjonalnie wypełniała swoje obowiązki.  Przedstawiciele fundacji byli często zapraszanymi prelegentami na konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie przedstawialiśmy założenia i działalność uniwersytetu.

Niewątpliwie, wydarzeniem na skalę europejską była już inauguracja roku akademickiego. Nasze zaproszenie przyjął Michael Seifert – twórca pierwszego w Europie Uniwersytetu dla Dzieci z Tybingi w Niemczech. Po raz pierwszy w swojej historii wygłosił on wykład dla dzieci. Wkrótce potem z wykładem „Dzieci a uniwersytet – długa historia” wystąpił w innych miastach europejskich. W rozmowie ze mną przyznał, że gdyby nie nasze zaproszenie i namowy (ustalenia trwały dwa lata :)

zak4


Zorganizowaliśmy dwa wykłady „plenerowe”, odbywające się poza salą wykładową. W październiku był to naukowy piknik rodzinny pt. „W cieniu Małopolskich wulkanów” , który miał miejsce na boisku szkolnym w Gimnazjum nr 1 w Trzebini, gdzie dr Agata Jurkowska z UJ w Krakowie   zaprezentowała model wybuchającego wulkanu, a także wytłumaczyła studentom jakie czynniki sprawiają, że dochodzi do erupcji. Natomiast w maju spotkaliśmy się w Trzebini, w Dworku Zieleniewskich -  gdzie nasi studenci brali udział w pokazie, w przenośnym planetarium astronomicznym. Wielka, czarna kopuła została postawiona w sali lustrzanej Dworku zmieniając zupełnie jej dostojny wygląd. Po wejściu do kopuły, studenci podzieleni na grupy, obejrzeli materiał przygotowany przez Europejską Agencję Kosmiczną: zajrzeli do Centrum Dowodzenia Europejskiej Agencji Kosmicznej, zobaczyli  jak wyglądają ostatnie minuty przed startem rakiety, doświadczyli wyniesienia satelitów na orbitę i  na przykładzie dwóch satelitów (Herschela i Plancka) zobaczyli jakie materiały udało się zebrać naukowcom w trakcie 4-letniej misji.

zak5


Ważnym wydarzeniem były także marcowe, IV Odczyty Młodych Naukowców kiedy to publiczność - licznie zgromadzona w Sali Lustrzanej Dworku Zieleniewskich w Trzebini - wysłuchała prelekcji popularnonaukowych siódemki naszych studentów, którzy przedstawili efekty swoich dociekań naukowych, opublikowane w ubiegłorocznych pracach dyplomowych.

Wszystko to nie było możliwe na taką skalę, gdyby nie pomoc finansowa i wsparcie naszych darczyńców, za którą serdecznie dziękujemy. 

Trzeb5

W okresie od 7.04 do 20.06. 2015 r.  Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci realizuje zadanie publiczne  "Przystanek - Wiedza", które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Trzebinia.

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone