PDF Drukuj

"Niewidzialne cząstki, które leczą."

Niedaleko stąd jest Instytut, w którym pracuje wielu wspaniałych naukowców. Ich zadaniem jest poznawanie otaczającego nas Świata i zjawisk, które w nim zachodzą. Starają się zrozumieć ten Świat i odpowiedzieć na wiele nurtujących ludzkość pytań. Do nich zaliczamy najprostsze: Dlaczego każdy z nas może się poruszać? Dlaczego jabłko spada z drzewa? Dlaczego świeci Słońce? Z czego zbudowany jest Świat i każdy z nas? Czy można zobaczyć to czego nie widać gołym okiem?
Okazuje się, że na te właśnie pytania odpowiadają naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. A co ciekawe, to to, że głównie zajmują się maleńkimi cząstkami, których nie widać gołym okiem, z których każdy z nas jest zbudowany. Niektóre te maleńkie cząstki pomagają nam zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem. Co więcej, te cząstki wykorzystujemy do leczenia. Nazywają się protony i to one leczą.
O tym właśnie był wykład pt. "Niewidzalne cząstki, które leczą", które odbyło się 21 marca 2015 r. JBył czas na wykład i na zabawę. Każdy ze studentów zbudował swój własny cyklotron. A następnie wspólnie zagraliśmy w grę zaproponowaną przez pana profesora pt. „Wyścig protonów”.

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone